• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Σας παρουσιάζουμε το σύστημα προστασίας διερχομένων και αντικειμένων για συρόμενες βιομηχανικές πόρτες.
Οι βιομηχανικές συρόμενες πόρτες είναι κατασκευές μεγάλων διαστάσεων και βάρους με κίνηση υψηλής ροπής.
Ως προς την εξασφάλιση της ακεραιότητας των διερχομένων, η εταιρία μας προέβη στον σχεδιασμό του εν λόγω συστήματος, ως επιπρόσθετο μέτρο ασφάλειας στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας της κατασκευής.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό και αξιόπιστο συνοδευτικό εξάρτημα το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσες και εν λειτουργεία πόρτες (ανεξαρτήτως κατασκευαστή) και να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας της πόρτας.