• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Παρουσιάζουμε το νέο μοντέλο υδραυλικής ράμπας της εταιρίας μας.
Αυτό το μοντέλο είναι ιδανικό για περιπτώσεις όπου η εκ των υστέρων εκσκαφή είναι δύσκολη, καθώς δεν απαιτεί καμία υποδομή.
Για αυτόν τον λόγο σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορεί να μετακινηθεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί να υποστηρίξει το ίδιο φορτίο με μία χωνευτή ράμπα (6 τόνους), ενώ παράλληλα έχει μικρότερο κόστος.