ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΕΓΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ MFK - Lite

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΕΓΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ MFK - Lite

•    Οικονομικά συμφέρουσα λύση.
•    Στιβαρή κατασκευή.
•    Γρήγορη σκυροδέτηση χωρίς πιθανότητα λάθους .
•    Στεγανή εφαρμογή.

Σχετικά βίντεο

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΕΓΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ MFDH

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΕΓΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ MFDH

•    Πολύ εύκολη και με χαμηλό κόστος τοποθέτηση.
•    Στιβαρή κατασκευή.
•    Γρήγορη σκυροδέτηση χωρίς πιθανότητα λάθους .
•    Στεγανή εφαρμογή.

Σχετικά βίντεο

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΕΓΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ MFK

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΕΓΧΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟ MFK

•    Εύκολη και με χαμηλό κόστος τοποθέτηση.
•    Στιβαρή κατασκευή.
•    Γρήγορη σκυροδέτηση χωρίς πιθανότητα λάθους .
•    Στεγανή εφαρμογή.
 

Σχετικά βίντεο

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ BMF

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ BMF

•    Εύκολη και με χαμηλό κόστος τοποθέτηση.
•    Στιβαρή κατασκευή.
•    Ιδανική λύση όταν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιότερης ράμπας.
•    Στεγανή εφαρμογή.
ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ - COLD DOCK

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ - COLD DOCK

•    Μονωμένη κατασκευή.
•    Στιβαρή κατασκευή.
•    Γρήγορη σκυροδέτηση χωρίς πιθανότητα λάθους.
•    Στεγανή εφαρμογή.
•    Ιδανική για ψυγεία.

 
ΝΕΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ΡΟΛΟΥ.

ΝΕΟΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Η ΡΟΛΟΥ.

Με τον νέο, έξυπνο πίνακα συγχρονισμένου χειρισμού υδραυλικής ράμπας φορτοεκφόρτωσης και βιομηχανικής πόρτας ή ρολού, οι δύο διαφορετικές διαδικασίες χειρισμού των δύο συστημάτων (υδραυλικής ράμπας-βιομηχανικής πόρτας ή ρολού) συγχωνεύονται σε μία καθώς τα δύο συστήματα ελέγχου επικοινωνούν σειριακά και συνεργάζονται.
Ο νέος Πίνακας είναι εφοδιασμένος με μικροϋπολογιστή (microcontroller) που παρακολουθεί και ελέγχει απόλυτα την θέση και την κατάσταση λειτουργίας των δύο συστημάτων, αφ’ ενός του συστήματος ανύψωσης και καθόδου της ράμπας και αφ’ ετέρου του συστήματος ανοίγματος και κλεισίματος της βιομηχανικής πόρτας ή του ρολού.
Με βάση την πραγματοποίηση των προηγούμενων ελέγχων.
  • Αποκλείεται η έναρξη της ανύψωσης της υδραυλικής ράμπας εφ’ όσον δεν έχει προηγουμένως ανυψωθεί η βιομηχανική πόρτα η ρολό (προτεραιότητα πόρτας ή ρολού κατά την ανύψωση)Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται απόλυτα η πόρτα η το ρολό από την σύγκρουσή του με την ράμπα χωρίς ο χειριστής να χρειάζεται να εποπτεύει την διαδικασία.
  • Αποκλείεται η έναρξη της καθόδου της βιομηχανικής πόρτας η ρολού εφ’ όσον δεν έχει προηγουμένως κατέβει η υδραυλική ράμπα (προτεραιότητα υδραυλικής ράμπας κατά την κάθοδο). Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται απόλυτα η πόρτα η το ρολό από την σύγκρουσή του με το περονοφόρο όχημα που θα μπορούσε να συμβεί σε αντίθετη περίπτωση. Και αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται εποπτεία από τον χειριστή.
Ο νέος Πίνακας εντολών προσφέρει λοιπόν μια σειρά από ανυπέρβλητα πλεονεκτήματα που τον καθιστούν ένα προϊόν ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας , με γνώμονα την δική σας πάντοτε εξυπηρέτηση. Μερικά από αυτά είναι:
  • Η ευκολότερη τοποθέτηση του πίνακα αλλά και το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς σε αντίστοιχη περίπτωση θα απαιτούνταν δύο διαφορετικοί πίνακες τροφοδοσίας  για τα δύο συστήματα που δεν θα συνεργαζόντουσαν βέβαια μεταξύ τους .Οι δύο διαφορετικοί πίνακες θα χρησιμοποιούσαν διαφορετικά καλώδια τροφοδοσίας με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εγκατάστασης  και  των υλικών σύνδεσης αλλά και ανεπαρκές αισθητικό αποτέλεσμα. 
  • Η αυξημένη λειτουργικότητα και εργονομία του συστήματος του Πίνακα καθώς απαιτούνται σαφώς λιγότεροι χειρισμοί και προσπάθεια για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. 
  • Η μείωση του χρόνου λειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας και η εξοικονόμηση κατά συνέπεια λειτουργικού χρόνου και δαπάνης ενέργειας εξ’ αιτίας των  λιγότερων χειρισμών. 
  • Τέλος, πράγμα που είναι και το σημαντικότερο όλων,  η απόλυτη ασφάλεια εκτέλεσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης  με ανεμπόδιστη κίνηση των μεταφορικών μέσων και  γρήγορους χρόνους εξυπηρέτησης .
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ HDLP ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ HDLP ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστασία πτώσης περονοφόρου (5km/h).
Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους βλαβών και τραυματισμών.
Μικρό κόστος / μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Ύψος προστατευτικού χείλους 200 χιλιοστά.
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ

ΡΑΜΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

ΡΑΜΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!