• ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023
  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023

Η εταιρία μας έλαβε και φέτος μέρος στην έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics - Cargo Truck & Van Expo, όπου παρουσιάσαμε νέα προϊόντα και ευρεσιτεχνίες, βασισμένα στην πράσινη σχεδίαση, καθώς και ορισμένες αναβαθμίσεις στα παλαιότερα.
Τα προϊόντα που προβλήθηκαν ήταν:
Βιομηχανικά Ρολά
Πυράντοχα Ρολά ΕΙ60
Ταχυκίνητα Ρολά
Ταχυκίνητες Περιελισσόμενες Πόρτες PVC
Πτυσσόμενα Υπόστεγα Φόρτωσης
Υδραυλικές Ράμπες
Σταθμοί Φορτοεκφόρτωσης
Βοηθήματα Φόρτωσης
Συστήματα Ελέγχου Κυκλοφορίας