• ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Όσα κτίρια δεν έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα τις τυπικές διαστάσεις του εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με συμβατικά προϊόντα.
Η εταιρία μας μελετά και κατασκευάζει ειδικά μορφοποιημένα προϊόντα ώστε να τελειοποιηθεί η εκάστοτε περίπτωση, χωρίς να χρειάζεται επανακατασκευή του περιβάλλοντα χώρου.