• ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
  • ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
  • ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
  • ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

H εταιρία μας προέβη στον σχεδιασμό ενός νέου και περισσότερο προσιτού μοντέλου μεταλλότυπου αρθρωτών ραμπών, του “MF Lite”. Πρόκειται για μία πιο εξελιγμένη έκδοση της υποδομιακής φιλοσοφίας του ανταγωνισμού, και διακρίνεται από τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
  • Σαφής διατομή αξεπέραστης αντοχής.
  • Οικονομικότερη συσκευασία από κάθε άλλο.
 
Η εταιρία μας θα τον παρέχει δωρεάν με την αγορά της κάθε ράμπας.