• ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σας παρουσιάζουμε μία ακόμα προσθήκη στα προϊόντα μας. Το εν λόγω πτυσσόμενο υπόστεγο δύναται να επεκτείνεται ελεύθερο, ή πάνω σε επιδαπέδιους οδηγούς για μεγαλύτερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις, και μπορεί να έχει διάφορες εφαρμογές.