• ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΩΝ

Ένα καίριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και ειδικότερα οι χώροι εργασίας, είναι το φαινόμενο της ηχορύπανσης. Τα προφίλ ρολών που εμπιστεύεστε τόσα χρόνια  και που είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εξολοκλήρου από την ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε με γνώμονα αυτή την ανάγκη, αποδεικνύουν τις αξεπέραστες δυνατότητες τους στην ηχητική διαπερατότητα.
Τα αποτέλεσμα του έλεγχου που διεξήχθηκαν από το Επιστημονικό, κοινοποιημένο και διαπιστευμένο φορέα, το  Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, έδειξαν τους παρακάτω συντελεστές:

 • Προφίλ K8D - Rw(C; Ctr) = 29 (-1; -2) Db
 • Προφίλ  FLD12S - Rw(C; Ctr) = 36 (-1; -3) Db
 • Προφίλ K12D - Rw(C; Ctr) = 28 (0; -1) Db
 • Προφίλ K70 - Rw(C; Ctr) = 30 (-1; -2) Db
 • Προφίλ K100 - Rw(C; Ctr) = 28 (-1; -2) Db