• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


“ Πλήρης τεχνική και θεωρητική εκπαίδευση των συνεργατών μας του εξωτερικού με γνώμονα την αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των συστημάτων μας”

Στις εγκαταστάσεις μας  διεξάγονται κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων για  τους συνεργάτες μας του εξωτερικού, με σκοπό την άρτια τεχνική υποστήριξη των εξειδικευμένων κατασκευών μας. Σε κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο γίνεται αναλυτική παρουσίαση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, των πιστοποιημένων καινοτόμων προϊόντων μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες να εμβαθύνουν σε τεχνικές λεπτομέρειες.